Location: Malaysia

Value: RM17,000,000.00

Project Details

Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sebuah Kilang Yang Mengandungi Sebuah Bangunan Pejabat 2 Tingkat, Sebuah Kilang Pemasangan Coach Mrt Beserta Stor Dan Pejabat Dan 1 Unit Pencawang Elektrik Serta Kemudahan-Kemudahan Berkaitan Diatas Lot No. 10, 12, 14, 16 Dan 18, Kawasan Perindustrian Zurah, Mukim Batang Kali, Daerah Ulu Selangor Darul Ehsan Untuk Tetuan Smh Rail Sdn Bhd.

RELATED PROJECTS